Add new comment

Ktere myslenky kompostovat? Pouzite, neuzitecne, zatezujici? Ty co smrdi? Nebo jsou nam odporne? Ci se jich bojime?
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.