Add new comment

Mám tu trochu problém se sémantikou slova "blbost". Pro mě je ta bolestivá, nezáměrná blbost přítomná všude tam, kde je vyjádřený ideál a není ho dosaženo. Chaos naopak podle mě nemá s blbostí nic společného, protože jí, jako vše ostatní, milosrdně utápí ve svém bílém šumu. Blbost totiž není, navzdory obecné představě, absencí rozumu. Je to pouze pojmenování pro stav, kdy je rozum přítomný v relativně malém množství. Proto nejsou jako "blbí" označovaní lidé v kómatu, blázni, nebo stromy či řeky.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.