Add new comment

mám jeden postřeh - kdo dlouho nejí, tomu jsou cítit hovna z pusy, ať je to žena či muž. a nutně mi to asociuje to, že tím jak se dlouho nejí, se všechno stráví, takže cesta z úst k hovnu je volná
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.