spravedlnost

jungovský stín

V principech taiji straší jedna strašně jednoduchá věc: přenášení váhy.

Všichni samozřejmě víme, že rozložení váhy na obě nohy nikdy nesmí být fifty fifty – neptejte se ale, jak bez porušení tohoto pravidla vůbec můžeme přejít z jedné nohy na druhou.

Někteří učitelé praví, že poměr váhy by měl být těsně kolem polovičky: padesát jedna na čtyřicet devět procent.

Avšak jiní znalci zdůrazňují, že rozdíl musí být stoprocentní, sto a nula. Že v taiji stojíme vždycky na jedné noze…

nulová tolerance

Hlásání nulové tolerance zní možná dobře: říkáte tím, že jste ve svém usilování o spravedlnost důslední až do krajnosti. Nulovou toleranci v tomhle smyslu popularizoval na začátku 90. let newyorský starosta Rudolph Giuliani, a skutečně se mu podařilo v následujících deseti letech výrazně snížit zločinnost.

Ale když nulovou toleranci vyhlásí politická strana, pak určitě nepůjde o spravedlnost. Strana se tím pouze přihlásí k bolestně nudné, trapně předvídatelné strategii: cokoli řeknou političtí protivníci, je špatně.

tajenka

Otec vyplňoval křížovku a najednou narazil na oříšek: český malíř na sedm. Zná jenom mně, a kupodivu, podle příčného směru mělo jméno taky začínat na K. Nakonec se ta legrační možnost, že by tam mohl napsat vlastní jméno, stala skutkem.

Mám obavu, že to bylo první zadostiučinění po těch dlouhých letech, co se zemědělskému inženýrovi a skladnici ukázalo, že se jejich syn upíše tomu záhadnému oboru, kde se kreslí nahé baby, vystavují nesrozumitelné výkřiky, a v němž se lidi chovají pokud možno nepředvídatelně až psychopaticky.

doprava doleva

Lze tvrdit, že cyklista v dlouhodobém pohledu vyjede stejně tolik kopců, kolik jich sjede – nepočítám ovšem takové ty scénáře, že se vždycky nechá vyvézt nahoru lanovkou a podobně.

Nic na celkové bilanci blížící se nule nemění ani kulatost Země, jízda po zadním kole ani jízda na tekoucí duně.

Nevylučuju, že totéž platí i pro ups & downs v životě.

Subscribe to spravedlnost