Jiří Paroubek

nadvláda pinglů

Občas se ještě zanadává na perzonál českých hospod, ale čas milosrdně přikrývá vzpomínku, že to bývalo daleko horší.

krychle

Tvary mají tu vlastnost, že v nich lze současně uvidět různé jiné tvary. Třeba i vzájemně úplně opačné tvary, jako ve školním příkladu Neckerovy krychle, kdy necháme přeskakovat mezi pohledem svrchu nebo zespodu, případně ji uvidíme plošnou jako šestiúhelník, anebo ještě úplně jinak, tvarů je v každém tvaru přesně tolik, kolik chceme. Příklad viz třeba http://mathworld.wolfram.com/NeckerCube.html

Subscribe to Jiří Paroubek