Buckminter Fuller

rybář lidí

Na nic jiného nemá cenu myslet, než jak zachránit svět. Nemyslím nutně onen svět, o němž se dovídáme ze zpráv, ten povlak na zeměkouli sycený lidskými tragédiemi – ať si každý zachraňuje to, co za svět považuje. Můžeme chtít zachránit vzdálené světy, ale stejně neunikneme volání, abychom nejdříve ze všeho zachránili ten, který nám mizí přímo před očima. Který za nás nejen nikdo jiný nezachrání, ale dokonce ho nikdo ani neuvidí.

Subscribe to Buckminter Fuller