Literární noviny

krychle

Tvary mají tu vlastnost, že v nich lze současně uvidět různé jiné tvary. Třeba i vzájemně úplně opačné tvary, jako ve školním příkladu Neckerovy krychle, kdy necháme přeskakovat mezi pohledem svrchu nebo zespodu, případně ji uvidíme plošnou jako šestiúhelník, anebo ještě úplně jinak, tvarů je v každém tvaru přesně tolik, kolik chceme. Příklad viz třeba http://mathworld.wolfram.com/NeckerCube.html

literárky

Léta jsme neodebírali noviny, nemám ani zvyk si kupovat denní tisk u stánku. Asi před deseti lety jsme si objednali Respekt, a k vyvážení Literární noviny – bylo to pár měsíců předtím, než se stal jejich šéfredaktorem Jakub Patočka. Odebírali bychom je dodnes, ale pro prodloužení předplatného se musela vyvinout nějaká aktivita, kterou jsme nevyvinuli.

Subscribe to Literární noviny