zapomínání

mytologie

Jeden muž měl velkou paměť, ale jakmile si na něco vzpomněl, tak se mu právě tím zrovna to z paměti vymazalo.

Jeden muž si nepamatoval nic, ale našel způsob, jak zanechat zprávu pro příští okamžik.

Jeden muž si nic nepamatoval a nikdy ho nenapadlo, že lidé mají paměť.

Jeden muž měl velkou paměť, ale zapomněl na to dokonale.

Jeden muž objevil, že svou paměť nenosí v mozku, ale že ji má rozptýlenou ve věcech okolo.

Jeden muž stál před rozhodnutím, jestli stráví život zapisováním do paměti nebo do světa.

mám v tom b.

Přemýšlím, proč Bordel. Jméno pro výstavu přišlo tentokrát intuitivně, a když se mě na to při vernisáži tu a tam někdo ptal, dostával mě do rozpaků.

Bordel se přitom zcela spontánně promítal i do doprovodných jevů: návštěvníkům jsem jako brejlatej profesor při „přednášce“ předal zbytečné informace, jako vegetarián jsem jim zařídil rožněnou krkovičku, plnou chutných akrylamidů, nitridové nakládací soli a dehtových sloučenin, a jako kdysi „alternativní“ rocker jsem je potěšil nekonečným proudem recyklovaných středoproudových Rudových hitů.

nejstarší vzpomínka

Vylezl jsem ze dveří a při silnici jsem uviděl naftovou skvrnu. Uprostřed jílovitého bahna rozježděného traktorem nádherně opalizující brána někam jinam. Od té doby se samozřejmostí očekávám, že pouhým díváním lze uvidět v duze se zračící svět. Neurčitě si taky vybavuju, že mě od toho zázraku odtrhli s tím, že je to špína.

věda a umění II

Toto je příspěvek pro konferenci AMU s názvem Kde končí věda a začíná umění. V zadání se ale ještě nějak připletla mezi vědu a umění taky technika (snad se mýlím, ale měl jsem dojem, jako by se hlásila k tomu, že „vlastně taky patří mezi umění“); můj text byl proto o tom, čím se věda i umění od techniky společně liší – a říkám si, že snad tím, že si sahají na neznámo…

mrazíme radostně, díl 3., konzum

Sice žijeme v době konzumu, ale to neplatí o domácím zavařování, mražení a jiném konzervování.

Je vědecky dokázáno (mnou), že největší potíž s uchovávanými produkty není v tom, jak je zpracovat a udržet v poživatelném stavu, ale hlavně, jak je zkrmit.

kokopedia

Luděk Skočovský nazval informační systém pro AVU, který jsem se před pěti lety pokoušel iniciovat, a pro který navrhoval datový model, Chobotnice. Měl to být milý, mile ironizující název, ale kolegy idea informačního systému upřímně vyděsila: Sopko ji vytrvale nazýval Velkým Bratrem, jiní hřímali na shromážděních, že Kokoliova chobotnice nás hrozí svými chapadly ovinout a zadusit.

Subscribe to zapomínání