technická poznámka

rss

Dříve SRPŠ, ROH, VŘSR (vyslovovalo se rusky), dnes IT nebo PR (vyslovuje se anglicky). Zkratky znějí hrozivě, avšak to RSS, které vidíte jako oranžové logo v patičce stránky, by vám mohlo časem znít stejně normálně jako třeba SMS.

Nechtějte vědět, co ta zkratka přesně znamená, stačí, že si RSS představíme jako způsob, kterým zjistíme, zdali na nějaké webové stránce, třeba téhle, přibyl obsah.
Ušetříme si tím marné návštěvy oblíbených stránek – jako třeba téhle – a pochyby, jestli autor svoje psaní definitivně nezabalil.

album

Nevím, kdy se dostanu k tomu, že svoje stránky konečně překopu, jak slibuju už dost dlouhou dobu. Zatím jsem aspoň zprovoznil album fotek, kde jsou vidět instalace výstav a vernisáže, trochu taiji, škola a family album – sice jsem to uvedl do provozu, ale nalil to jen částečně. Klikněte na www.kokolia.eu/gallery2

Subscribe to technická poznámka