pojištění

hrozba

Toto je můj příspěvek ke konferenci Různé podoby rizika. Byl jsem poslední na řadě, tak jsem měl naštěstí čas to na poslední chvíli dopsat. Zároveň jsem stačil sledovat příspěvky; moc se mi tam líbilo. V textu částečně těžím z tohoto blogu, takže znalci lehce vyčenichají dva motivy, které se zde už trochu probíraly.

Na světě nežije ani několik miliard, ani pár tisíc, ani dva lidi, ale jenom jeden.

Jeden člověk, jeden svět.

Ten jeden člověk jsme vždycky my.

To není nikdo jinej.

„Někdo jinej“ – to je z definice nemyslitelná představa.

zkažený život

Byli jsme s E v roce 1990 někde na jihu Francie a ujel mi ve městě autobus, musel jsem jít pěšky. To bylo mrzuté, ale nějaké zdržení nemohlo nic změnit na tehdy vytouženém a neuvěřitelném faktu, že jsem v cizině.

Občas používám tenhle příklad, že když jste na světě, jako byste byli v cizině, nemůžete už nic zkazit. Mrzutosti se přihodí, ale život nemůžete pokazit.

pojištění

Pojištění, nordický vynález, počínající, když matka Frigga měla stejné sny jako její syn Balder; ve snech viděli Balderovu smrt. Frigga tudíž obešla všechny věci na zemi a s každou uzavřela pojistku, že Balderovi neublíží. Ovšem opomněla jmelí, podivnou rostlinu, která neroste ze země, která posléze byla využita bohem škodolibosti Loki a způsobila Balderovu smrt.

Máme zde příklad toho, že se lze pojistit skoro na všecko, ale škodolibý osud stejně někudyma proleze.

Subscribe to pojištění