osoba

nepředstavitelná hloupost

Hloupý nechápe inteligenci inteligentního. Potká-li stejně omezeného, mohou si krásně rozumět, ale kdokoli méně omezený už bude mimo jeho záběr.

To je celkem jasné, ale vnucuje se otázka, zda to platí i naopak: chápe inteligentní hloupost hloupého?

kdokolia

K mé dětské mytologii patřila představa, že žiju splněný život. Nežil jsem zkusmo, poprvé, ale až po nějakém vyhodnocení, za odměnu.

Situace, která se zdánlivě vyskytla teprve nyní a jedinečně – třeba někdo přišel a přerušil mou hru – byla z tohoto pohledu rozluštěním mnoha předchozích téměř totožných situací, v nichž hra byla přerušena v jiném místě a jinak, případně vůbec nebyla přerušena. A já mám bůhvíjak zasloužené privilegium, že po všech těch nesčetných pokusech nanečisto žiju tu nejlepší možnou variantu.

uvnitř zeměkoule je druhá, větší

Taky jste se při čtení Švejka ulehčeně řehtali blbosti onoho profesora v blázinci, který tvrdil, že v zeměkouli je druhá zeměkoule, která větší než ta vnější?

Když něco vidíme, znamená to jednak, že ta věc má nějaký vzhled, nějak se jeví vůči pozadí. Je tam, v jasné vzdálenosti od našeho stanoviště.

předmětné myšlení

Trojúhelníkem prochází duch trojúhelníka, skvrnou duch skvrny. Věc je věcí, protože má ducha. V duchu se věc ví. Trojúhelník není, než vědění trojúhelníka, věc není, než vědění věci. Žádné zprostředkování. Duch věc tvoří tím, že ji prochází. Duch ví, kdyby nevěděl, nebyl by to duch. Ví ale vždycky jen svou věc, tu, kterou prochází. Nejde o dvě věci, ducha a věc, ale o vědění; to je jedna věc. Než, že existují, můžeme o věcech říkat, že se vědí.

nejstarší vzpomínka

Vylezl jsem ze dveří a při silnici jsem uviděl naftovou skvrnu. Uprostřed jílovitého bahna rozježděného traktorem nádherně opalizující brána někam jinam. Od té doby se samozřejmostí očekávám, že pouhým díváním lze uvidět v duze se zračící svět. Neurčitě si taky vybavuju, že mě od toho zázraku odtrhli s tím, že je to špína.

život v anonymitě

To je ale frajer! Okolo projel nějakej blbec na motorce, ohrozil bezpečnost dopravy nadměrnou rychlostí nebo riskantním manévrem, anebo aspoň vyděsil babky zaburácením motoru. Hoši i dívky se závistí a vzrušením vzhlížejí za chuchvalcem prachu; být tak na jeho místě. To jsem jim to ukázal! – vykřikuje silueta frajera řečí těla.

Subscribe to osoba