nahrávky

mytologie

Jeden muž měl velkou paměť, ale jakmile si na něco vzpomněl, tak se mu právě tím zrovna to z paměti vymazalo.

Jeden muž si nepamatoval nic, ale našel způsob, jak zanechat zprávu pro příští okamžik.

Jeden muž si nic nepamatoval a nikdy ho nenapadlo, že lidé mají paměť.

Jeden muž měl velkou paměť, ale zapomněl na to dokonale.

Jeden muž objevil, že svou paměť nenosí v mozku, ale že ji má rozptýlenou ve věcech okolo.

Jeden muž stál před rozhodnutím, jestli stráví život zapisováním do paměti nebo do světa.

Boží zrak

Řekněme, že Bůh je vševidoucí. Co bude vidět?

Bude vidět skrz. Ale jak pak bude vidět povrch. Vidí Bůh stín?

Bude vidět ostře. Ale pak nebude vidět neostře, to je chyba. Bude vidět ostré věci ostře, ale bude ostře vidět i neostré věci?

Bude každou věc vidět z každého stanoviště. I v každém měřítku. Nebo lze věci vidět bez stanoviště/měřítka?

Bude vidět proměny věcí naráz. Možná i v různých směrech, nejen po směru času. Bude vidět i jejich možnosti?

mémon

Jako nositel mému mám dvě starosti: o mém a o nositele. Jako nositel můžu mít strach, že mi mém někdo sebere, prohlásí ho za svůj. A za mém mám obavu, že ho někdo pokazí.

Ujal jsem se nesení mému – což znamená péči, aby se mém ujal. Mohu ho šířit v médiích, při rozhovorech, v galeriích nebo jako grafiti po ulicích. Ale můžu taky udělat něco rafinovanějšího: vypěstovat si skupinu nositelů mému.

S nimi uzavřu deal: předám vám svůj mém, který už se celkem úspěšně ujal, a vy za to, že ho ponesete, můžete cizopasit na jeho úspěchu.

nahrávání světa

Uprostřed vánočního večírku, někdy po půlnoci, pronesl Láďa Č. (doplním příjmení) nečekaně přednášku o pokusu navštívit naši diplomantku Evu Nádvorníkovou na Velké Ohradě, přičemž podle první verze Eva není doma a je tam jen její Honza, v druhé je Evina absence nafilmovaná a potřetí je někomu vyprávěná. Rozpoutala se debata, o čem Láďova sugestivní řeč vlastně byla a jestli vůbec něco řekl.

Sám jsem sice celkovému smyslu nejspíš vůbec neporozuměl, což ale nevadilo, aby to nepodnítilo myšlení. Měl jsem dojem, že i ostatní účastníci měli podobný zážitek.

přebytečná hmota

Nevím, do jaké míry je všeobecně známo, že Argentinec Adolfo Bioy Casares (byl jsem s ním ve spojení přes Vladimíra Nárožníka od druhé poloviny 80. let) vynalezl zařízení, které nenahrává jenom zvuk nebo obraz, ale dokáže nahrát i všechno ostatní.

dokonalé nahrávky

Futuristická archeologie, nové progresívní odvětví klasické disciplíny, označuje polovinu 80. let za přelom, od něhož nebude možno nadále zjistit některé rysy doby. Příčinou je masové rozšíření digitálního záznamu zvuku, který tehdy vystřídal záznam analogový, poněvadž poskytoval lepší výsledky ve většině parametrů, zejména v dynamice a odstupu signálu od šumu.

čtyřbodový systém

Někdo umřel před dvaceti lety, zastával názor, že se má žít. Prodal dědictví, cestoval, snažil se žít. Nesnažil se zanechat stopu, ale vydal se do světa. Možná společně s manželkou, ta možná ještě žije. Kde je ten jeho život? Je u něho, ale my nevíme, kde on je. Je jakž takž u jeho ženy, ale to jsou jenom dva body, to nestačí. On musí být i u mně, jinak neexistuje. Ale já je znám jen z doslechu. Potřebuju čtvrtý bod.

Subscribe to nahrávky