fandění

palce slabým!

Moje sestra Vladimíra nesleduje (na rozdíl od naší tety Míly) hokej ani fotbal, ale když se přece vyskytne v místnosti, kde se utkání sleduje, zeptá se napřed kteří jsou slabší, a těm pak celým svým vášnivým srdcem fandí.

nulová tolerance

Hlásání nulové tolerance zní možná dobře: říkáte tím, že jste ve svém usilování o spravedlnost důslední až do krajnosti. Nulovou toleranci v tomhle smyslu popularizoval na začátku 90. let newyorský starosta Rudolph Giuliani, a skutečně se mu podařilo v následujících deseti letech výrazně snížit zločinnost.

Ale když nulovou toleranci vyhlásí politická strana, pak určitě nepůjde o spravedlnost. Strana se tím pouze přihlásí k bolestně nudné, trapně předvídatelné strategii: cokoli řeknou političtí protivníci, je špatně.

Subscribe to fandění