člověčina

olympiáda, jak ji Pámbu stvořil

Při novověkém znovuzrození olympijské tradice se s nemístnou samozřejmostí ignoroval významný – pro mnohé z nás by byl jistě nejvýznamnější – rys antických her: totiž, že atleti byli nahatí.

Gymnasta znamená původně naháč a gymnázium byl tréninkový areál pro olympijské naháče.

prdění

Rodiny se rozdělují na dva druhy: v kterých se prdí, a v kterých se neprdí. V jedněch se přetlak se přemáhá dalším zvýšením tlaku a vládne dusná atmosféra obavy z úniku pachové informace. Druhé to řeší uvolněním, avšak atmosféra je dusná fyzicky.

Náš občasný holandský zvukař Bert se obdivně vyjádřil k mechanizmu, který jsme vyvinuli pro přejezdy větších vzdáleností, když jsme se mačkali v rozložité Volze: zničehonic někdo na dvě minuty otevřel okénko, ať už venku bylo vedro nebo mráz. Nejdřív to nějakou dobu nechápal, a pak to začal taky praktikovat.

Subscribe to člověčina