čas

délka života

První vteřina života trvá celý dosavadní život, celou vteřinu. Druhá vteřina trvá polovinu dosavadního života. Třetí trvá třetinu. Miliontá miliontinu, a to už začneme uvažovat, jestli vteřina nezačíná být příliš drobný interval. V té chvíli ubíhá dvanáctý den našeho života, který bude trvat celou dvanáctinu.

život věčný

Byl jsem nedávno v kostele a byl mi nabízen produkt. Šlo o celé portfolio s velice zajímavou skladbou, s dluhopisy a investičními certifikáty, které emitent prodal kostelu zřejmě jako koncesionářskou emisi. Dluhopisy byly dlouhodobé, s dobou splatnosti věčnost. Projevil jsem zájem, ale jako drobný střádal jsem si nemohl dovolit investovat víc, než jen jednu duši.

kolik roků je současnosti

Brigite Bardottová říkala, že nám věk přibývá všem stejně. Všimla si skutečnosti, že někdo sice začal se žitím dřív, a někdo o něco později, ale zároveň se všichni neseme na společné vlně věku.

pojištění

Pojištění, nordický vynález, počínající, když matka Frigga měla stejné sny jako její syn Balder; ve snech viděli Balderovu smrt. Frigga tudíž obešla všechny věci na zemi a s každou uzavřela pojistku, že Balderovi neublíží. Ovšem opomněla jmelí, podivnou rostlinu, která neroste ze země, která posléze byla využita bohem škodolibosti Loki a způsobila Balderovu smrt.

Máme zde příklad toho, že se lze pojistit skoro na všecko, ale škodolibý osud stejně někudyma proleze.

přebytečná hmota

Nevím, do jaké míry je všeobecně známo, že Argentinec Adolfo Bioy Casares (byl jsem s ním ve spojení přes Vladimíra Nárožníka od druhé poloviny 80. let) vynalezl zařízení, které nenahrává jenom zvuk nebo obraz, ale dokáže nahrát i všechno ostatní.

Subscribe to čas