životní křivka

Friday, 2. July 2010

Magdaléna Jetelová mě v Mnichově zatáhla na večeři do thajské hospody. Znali jsme se jen trošičku, ale vedle ní máte pocit, že jste spolu v dětství rozbíjeli okna. Bezvadná osoba (a umělkyně), opravdu. Bavili jsme se o milionu věcí a mimo jiné jsme vynalezli křivku života. To jest takový průběh nějaké životní situace, při kterém máme nejsilnější pocit života. Sepsal jsem pro vás, co se s tímto objevem stane, až z něho uděláme velkej byznys. Není to ovšem kompletní, Magda by na křivce určitě vypíchla ještě další momenty.

Nosíme v sobě křivku.

V některých chvílích máme silnější pocit života než v jiných. Někdo víc žije ve vypjatých situacích, jiný zažívá intenzívně život naopak v klidu a pohodě.

Dovedeme si představit temperamentní italskou (nebo v našich podmínkách romskou) manželskou hádku. Dramatické citové výkyvy jsou aktérům zárukou, že právě žijí. Optimální rozpětí a kmitočet výkyvů vytváří křivku, která vyjadřuje v jakých vlnách by jejich život měl probíhat, aby byl skutečně nejživější. Taková křivka se bude lišit například od diagramu, v jaký by vyústil třeba švýcarský či dolnoněmecký důraz na kontinuitu a nepřekročení míry.

Kdybychom byli s vlastní křivkou lépe obeznámeni, mohli bychom cíleněji vyhledávat situace, s nimiž křivka souzní a plnost života je tudíž maximální. Ale co známe lépe, než vlastní křivku? Ostatně i u druhých osob se nám při setkání jako hned první věc automaticky rýsuje jejich křivka.

Vyextrahovat křivku exaktně přesto může být komplexní interdisciplinární výkon, přesahující možnosti jednotlivce. Práh vzrušivosti, hormony, rodinná anamnéza, hluboké archetypy i zažrané stereotypy, zážitek z dětství – na výsledný tvar křivky bude mít vliv kdeco. Od puberty se nám osobní klikyhák jistě proměnil; musíme tedy počítat i s proměnami křivky v čase.

Křivka navíc nebude vždy jen jednoduše lineární, může probíhat na více úrovních, polyfonicky, s protihlasy. Tak třeba plnost žití při výkyvech, které nám vyhovují, nemusí být vždy zaručená. Občas může více života přijít z výkyvů, které jsou nám naopak protivné. Někdo může mít křivku celou protivnou.

Samozřejmý není ani předpoklad, že vlastní křivku známe. Naopak, právě o ní můžeme mít zcela falešnou představu. Vznikne-li byznys s jejich konstruováním, pravděpodobně poznáme lépe sami sebe.

Není lepšího vystižení osoby než křivka. Někdo by za výstižnější považoval genetický kód, avšak ten nám neříká nic o tom, kdy daná osoba opravdu a intenzívně žije.

Svět se rozdělí na dobu před a po křivce.

Nejprve se to projeví v umění, takže si toho nikdo nevšimne. Křivka je něco, s čím výtvarné umění zachází od nepaměti, budeme mít tedy dojem, že máme zvláštní privilegium s ní pracovat. Vznikne umění křivky, autoři budou křivku umělecky variovat, titánsky ji předefinovávat, podvratně narušovat. Křivka se otiskne do architektury i urbanizmu, skladatelé přijdou s portrétními fugami a osobními vyzváněcími melodiemi. Umění bude náhle blíže životu, vždyť křivka je téměř život sám.

Mezi lid se však křivka dostane – jako vždycky – nejdříve z life-stylových magazínů a příloh. Bude se rozebírat intimní život párů, třeba sprintera s vytrvalkyní, a možná se ukáže, že jejich křivky při proložení vykazují překvapivé možnosti.

Hojně budou diskutovány způsoby, jak svou křivku vylepšit, načinčat, nebo rovnou zkamuflovat.

Vskutku, někteří se za svou křivku budou stydět. Naštěstí křivky celebrit budou ve veřejném vlastnictví, a díky tomu se budeme moci k dokonalému vzoru přeformátovat.

Dalajlámova křivka bude na roztrhání.

Mezitím vůdci sekt a politických stran vytyčí jasný program – svoji křivku.

Seznamky zaznamenají obrovský boom, i když spousta lidí si svou křivku prostě jen natiskne na tričko a projdou se po ulici.

V některých kulturách, například na Západě, bude při svatební noci požadována neposkvrněnost křivky.

Části křivky dostanou charakteristická jména. Tak třeba na sebe prozradíte, že máte Kohoutí hřebínek v Oraništi, načež se o druhé osobě dovíte, že je Haná a Říp.

I když je křivka individuální, objeví se různě po zeměkouli nositelé obdobné křivky. Stejnokřivková dvojčata se začnou sjíždět na společné mejdany či tichá posezení (dle křivky), postupně vybudují sítě a společenstva, které časem ohrozí existenci národních států.

Fitness průmysl upozorní se na souvislosti s křivkami těla a vlivu body-building na křivku. Cestovky nabídnou pro korekci osobní křivky změnu horizontu krajiny, v horách nebo u moře.

Vznikne obor individuální reklamy, která bude distribuována v souladu s osobnostními křivkami, a jíž prakticky nebude možné odolat.

Na křivky svedeme každý přehmat. Obhájce vraha prokáže, že klient nebyl za svůj čin odpovědný, nýbrž jen vyplnil svou křivku.

Ve školách se budou učit křivky velkých osobností. Vzniknou požadavky státu na správnou křivku, zavede se filtrování občanů s nevhodnými segmenty v osobní křivce.

Navíc určité části křivky zůstanou pro vlastního nositele navždy neznámé, přístupné leda ve speciálním režimu.

Problematické bude, jestliže někdo podle křivky nežije, ačkoli by mohl. Objeví se anarchistické skupiny žijící schválně jinak, než jak jim nabízí vlastní křivka. Ovšem nebudou vědět, že právě to je jejich pravá křivka.

Křivky se budou krást, falšovat, transplantovat. Nositelé shledají stále více dobrých důvodů, aby křivky úzkostlivě skrývali, a to jak před nejbližšími, tak před institucemi. Sdělit křivku bude považováno za nejvyšší intimnost, za projev opravdové důvěry a lásky.

Ale už bude pozdě. Křivky budou ve vlastnictví státu. Výzkum odhalí, že tak, jako lze zrušit hluk aplikováním opačné fáze, můžeme též nositele křivky „zbavit života“ pomocí opačně konstruované křivky. Veškeré projevy života mu sice zůstanou, žít podle sebe ale ani v nejmenším nebude.

původní komentáře: 

1 eee 31.08.2010, 20:53:33

no to je bezvadný, a co zakové vrstevnice, na všechny strany…křivky ladící….pokorné ke světu

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.