získal jsem příbuzné

Wednesday, 19. July 2006

Ano, nějaký chlápek nebo ženská, které jste předtím v životě neviděli, se mohou náhle stát vašimi příbuznými. Nevybíráte si je, stejně jako sourozence. Možná shledáte, že je můžete mít i rádi.

My to shledáváme už nějakou dobu, co známe rodiče maminky našeho vnoučka. Teď se to úředně a mejdanově potvrdilo veselkou v Buchlovicích. Páreček krásně ladil, nevěsta byla překrásná, družičky roztomilé, svědci ušlechtilí, rodiče novomanželů uvědomělí, jejich rodiče moudří, pobíhající děti radostné a svatebčané družní.

Otec svatby tu a tam něco popletl, ale nakonec se naučil zpaměti celou novou větev, včetně kmotříčků. Přiženili jsme se mezi tiráky (a řidiče parního válce), vinaře, a taky faráře. Obřad byl v Buchlovicích na zámku, hostina v hotelu Buchlovice, juchali jsme pak do svítání na jakési neuvěřitelné diskošce na Sovíně.

Dal jsem nějaké fotky do alba – ale tyhle jsme fotili Jeník a částečně já, a zdaleka nejsou tak povedené jako fotky, které nafotil Petr Willert, oficiální fotograf téhle svatby, student FMK UTB – nechápu, že někteří lidi se skoro stejným aparátem udělají úplně něco jiného. Ty se možná taky částečně objeví na internetu, dám pak vědět. Jsou kouzelné, jako byla celá ta slavnost.

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.