vzdálenost sousedů

Saturday, 6. March 2010

Blízkost vytváří vzdálenost. Vzdálenost mezi žurnalistou a romanopiscem je daleko větší, než mezi žurnalistou a třeba popelářem. Nemyslíte? První dva spolu mají spoustu styčných bodů, které činí každý rozdíl citelným. Přirozeně i popelář a novinář se můžou v něčem potkat. Ale častěji se budou moci těšit z luxusu lhostejnosti.

Sousedící sousedé si jsou vzdálenější než vzdálení sousedé. Mají ovšem cosi společného – plot, zeď nebo jinou hranici. Ale právě společnost hranice je tím, co je vystřelí na vzájemně opačné konce vesmíru. Protikladné póly vznikají automaticky každým sousedstvím.

Naším sousedem bývala babička Pólová, ale tento fakt nemá vliv na mé vývody. Také bych měl dodat, že s našimi sousedy vycházíme navzdory právě řečenému relativně dobře!

Představte si metriku takového světa, v němž se za každé přiblížení v tu ránu zaplatí odmrštěním na největší myslitelnou vzdálenost. Začne být vyhledáváno sousedství druhého, třetího a dalšího řádu, protože skokové rozepnutí od jednoho konce světa ke druhému, následující každé překročení kritické blízkosti, bude náročné orientačně i energeticky.

Relativně nejblíž, a ne až tak daleko od nás, si zůstanou věci jen velmi volně sousedící, jež si vzájemně prokážou dostatečnou míru nezájmu. Zlatá střední cesta vznikne skákáním po mrtvých bodech mezi gravitací vztahu a odstředivostí samoty. Odhaduju, že na tuto proporci jsou nastaveni lidi v západní demokracii.

Tím neříkám, že se máme vyhýbat blízkosti. Jen připomínám rizika. A že totéž opačně platí pro naše nepřátele z nejvzdálenějšího konce vesmíru: sousedí s námi bezprostředně.

původní komentáře: 

1 samota v blízkosti tutina 24.09.2010, 23:29:15

Někdy jsme si blízko jen na pár centimetrů a cítíme, jak společně dýcháme a jsme spojeni jako jedno tělo a jedna duše. Ale jindy, o pár let později, i když sedíme každý den vedle sebe u jednoho stolu, zase jen pár centimetrů od sebe, jsme si najednou vzdáleni. Vzdáleni tak moc, že vedle sebe cítíme samotu a prázdnotu. Ale jsme v tuto chvíli opravdu sami?

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.