vypadá, že neumí do jedné počítat…

Saturday, 23. April 2011

Dva krát dva jsou čtyři. Chápete to? Činitel, činitel, součin. Nechápu. Ty dvě dvojky, ti dva prý zaměnitelní činitelé, nejsou stejní. Dvakrát – to je počítání, akce, vlastně sloveso. A teď krát co? Dva. To je přímo opak akce, vidíme dva kusy, dvě podstatná jména. Mícháme tady činnost s objekty, dva běhy s dvěma patníky. Míchání hrušek s jabkama nám vždycky výsměšně zakazovali.

A máme výsledek: čtyři. Co je zase tohle? Jsou to čtyři kusy nebo čtyři úkony násobení? Nebo směska, počítání skončilo, zapomeňte? Jako výsledek si představím spíš ty kusy – co bych dělal se čtyřmi uskutečněnými úkony? Nebo čtverec se čtyřmi poli; zírám na něj a stejně nic.

Pomohli bychom si zpětným dělením? 4:2=2. Tady už to nezaměníme. Dělenec, dělitel, podíl. No problem.

Asi byste chtěli mít mé starosti.

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.