vánoční nálada

Saturday, 24. December 2005

Vánoční náladou se myslí šťastné a veselé vánoční dny, k nimž ovšem patří povinné povzdechnutí nad masívní komercionalizací.

O vánoční náladě mluvily také Rychlé šípy: zmocňovala se obvykle nelabilnějšího z nich, Červenáčka. Jde o trudný, melancholický až depresívní stav. Skutečně, vánoce lze snadno považovat za vůbec nejhorší čas roku. A to ne kvůli frontám v řetězcích. Bylo to tak vždycky; uprostřed dostatku z podzimní sklizně se objevují hrozivé příznaky neodvratné mizérie. Krátící se dny a mizení slunce jakoby připomínaly hluboko zasutou vzpomínku lidstva, že jednoho roku zima prostě neskončila. Aspoň si představuju, že doba ledová přišla docela naráz.

Narození pacholátka ve chvíli, kdy to vypadá takhle beznadějně, je neočekávané a paradoxní. Vánoce jsou svátky naděje právě proto, že jsou ve skutečnosti depresívní a vyhlídka na lepší je nepravděpodobná.

Proto si svou depresi přiznejte a v klidu vychutnejte. A slyšte, že to není úplně beznadějné.

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.