trpná hmota

Friday, 6. May 2011

Lidstvo na své cestě k zítřkům vyniká bezohledností. V první řadě samo k sobě, avšak do své sebestředné expanze neváhá bez okolků vtáhnout cokoli, co se zrovna naskytne. Kdyby mohly němé tváře mluvit, sdělily by nám strašlivé věci.

Bezkonkurenčně nejpřehlíženější oběť lidské tyranie máme všude kolem sebe: trpnou hmotu. Všichni vidíme, že hmota je mučená a zneužívaná na milion způsobů, od nejprimitivnějších až po ty sofistikované, které nám přináší pokrok vědy. Jenže jí chybí výmluvnost psích očí, a tak se o jejím trápení dovídáme málo, prakticky nic. Ochrana hmoty jako obor je teprve v plenkách a obávám se, že u mnoha našich spoluobčanů převládá pocit, že se vlastně nic neděje.

Prvním zásahem do práv hmoty byla bezpochyby klenba. Do té doby lidé s hmotou zacházeli relativně slušně. Že zatížili sloup architrávem se ještě dá prominout, to se stává i přírodě. Teprve s klenbou přichází sadistická myšlenka, že utrpení můžeme do hmoty přímo vtělit. Složíme hmotu k sobě tak, aby prvky klenby jeden proti druhému vzájemně vyvíjely sílu. Pak už je můžeme klidně nechat, ať se v tomto ďábelském sebe-mučicím vynálezu smaží do konce věků.

Vsadím se, že nikdo bychom nechtěli být v kůži hmoty, když ji člověk začal rozbíjet, tavit, přeměňovat, nutit do nepřirozených forem. Vznikly továrny, celá průmyslová odvětví, která nedělají prakticky nic jiného, než že mučí hmotu. Ani si nechci představovat peklo, které lidstvo připravilo hmotě v každém spalovacím motoru. Pokud naše svědomí nezburcuje bezprecedentní urychlování hmoty v CERNu, tak už nic. Co se vůbec děje v počítačových čipech? Představuji si, že elektrony donucené kmitat v integrovaných okruzích hmotu šíleně lechtají. Přičemž ještě větší svědění lze očekávat s příchodem povrchových plazmonů. Přál bych všem necitům, aby se alespoň na okamžik do hmoty vžili – a možná, že by si pak rozmysleli další setrvávání v tomto hmotném světě!

Naprostým výsměchem je pak hmota zmanipulovaná v uměleckém díle, kdy je nezřídka donucena vyjadřovat něco jiného, než je jí vlastní.

Situace je zralá na akci. Přinejmenším na založení facebookové skupiny. S každým dalším okamžikem jen prodlužujeme neúnosnou situaci. Podporu nám přislíbil už i jeden zaměstnanec Hradu. Spojme se a vraťme hmotě její práva!

původní komentáře: 

1 bravo igor 06.05.2011, 10:51:28

je to výborné, co píšete :-)
hned bych to taky podepsal

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.