středový extremizmus

Saturday, 25. July 2009

Skupina občanů, hlásících se ke středově extremistické Nijaké straně, prošla včera odpoledne u příležitosti Dne prostřednosti Prahou a krajskými městy. Policie nemusela zasahovat.

Její tiskový mluvčí Josef Novák sdělil, že strana sdružující občany bez názoru hodlá kandidovat do parlamentních voleb. Odhaduje se, že Nijaká strana se těší až čtyřicetiprocentní podpoře a mohla by se stát vedle ODS a ČSSD třetím velkým hráčem na české politické scéně. Skalními příznivci NiS jsou podle Nováka především ti, kdo k volbám nechodí, ale i další voliči bez názoru.

Ústavní soud v těchto dnech projednává ústavní stížnost NiS na omezování občanských práv, protože nejít k volbám je podle Nováka stejně silný, ne-li silnější občanský akt, jako volit určitou stranu.

Přesto jsou tito občané diskriminováni a v zákonodárných sborech České republiky nemají řádné zastoupení. Právo na lhostejnost je v Česku brutálně porušováno, tvrdí Novák, a není možné, aby občané byli znevýhodňováni za svůj nezájem o politiku.

Drtivé vítězství NiS při volbách do Evropského parlamentu bylo bezprecedentně opomenuto aktivní částí společnosti, říká Novák. Podle něj není možné dále tolerovat, že naši pasivní spoluobčané jsou odsouváni na druhou kolej. Strana zvažuje, že vyhlásí týden zvýšené pasivity.

Středově extremistické strany a hnutí zesilují v posledních měsících svou činnost. Bezpečnostní složky varují, že s prohlubující se krizí může dojít k další eskalaci zájmu o tato uskupení, z nichž některé, jako právě Nijaká strana, si již úspěšně vybudovaly široké zázemí.

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.