skládky v hlavě

Monday, 19. December 2011

Zuzana Vlasatá, která má na starosti publikace Hnutí DUHA, se mi ozvala s tím, že bych se v knížce o udržitelnějším a šetrnějším životním stylu „hezky hodil do odpadů“. Ukázka kapitoly mě přesvědčila, že z toho může být docela dobrá publikace. Můj podíl bude jen takový ten zpestřovací rámeček bokem. Ale jak jsem to psal, text dopadal čím dál závažněji, tak se nevyděste:

Pomalu se blížím oné čtenářce časopisu Vlasta, která z použitých čajových sáčků odstřihávala vršek, doplnila je sypaným čajem a znovu to zašila na šicím stroji. Dosáhla tak až pěti použití! I to jí bylo málo a přešla na pytlíky vystříhané a sešité ze starých punčoch. Ano, z těch samých, ze kterých jiné čtenářky pletly vkusné tašky síťovky. To je prostě nejvyšší liga – ale osobně si dělám naději, že když vytrvám u ručního prosívání stavebního rumu či hlíny, nebo když budu nadále vozit slupku od banánu přes půlku republiky až na domácí kompost, že k ní jednou budu patřit.

Obávám se, že se jedná jen o mou obsesi nebo úchylku, se kterou bych měl zalézt a nevylézat: vidím ve věcech hlavně to, co z nich zbude, až vyčerpají svůj účel. Pozornost k balastní straně světa je deprimující, avšak může též poskytovat skvělou perspektivu – vždyť není nad to zachraňovat předem ztracené. Někdo si odpadu všímá ze šetrnosti, další s ohledem na zdraví či jako hrozby životnímu prostředí, někdo v něm objeví i solidní byznys. Ale cítíme, že za tím vším je obecnější princip: nemůžeme dosáhnout harmonie, budeme-li přehlížet důsledky své jednostrannosti.

Při malování člověk zrecykluje kdejaký zážitek, přetavit se mohou dokonce i zkušenosti krajně negativní. Pro malíře (nebo to platí pro všechny umělce?) odpad vlastně neexistuje, resp. pro něj neexistuje nic než odpad. Kutáme v zapomenutých a nebezpečných úložištích představivosti a říkáme tomu inspirace. Občas mi přeběhne mráz po zádech při pomyšlení, že „normální lidi“ zřejmě podobnou metodu zpracování psychických zbytků nemají.

Skutečně, vedle narůstající hromady fyzického odpadu ve světě existuje ještě v každém z nás rostoucí hromada odpadu mentálního. Nenajdeme-li způsoby, jak s ní pracovat, ukáže se daleko hrozivější než konkrétní chemické sloučeniny. Z černých mentálních skládek povstávají katastrofy jak na úrovni jedince a jeho blízkých, tak na škále celospolečenské. Jako bychom se měli učit též kompostování myšlenek, které jinak bezmyšlenkovitě vyhazujeme za sebe. A kdo ví, jestli k tomu není vhodnou učební metodou právě naše běžné kompostování fyzické. Ostatně alchymisté také spoléhali na to, že při práci na jemných proměnách hmoty se proměňují především oni sami.

Comments

Ktere myslenky kompostovat? Pouzite, neuzitecne, zatezujici? Ty co smrdi? Nebo jsou nam odporne? Ci se jich bojime?

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.