rss

Monday, 8. January 2007

Dříve SRPŠ, ROH, VŘSR (vyslovovalo se rusky), dnes IT nebo PR (vyslovuje se anglicky). Zkratky znějí hrozivě, avšak to RSS, které vidíte jako oranžové logo v patičce stránky, by vám mohlo časem znít stejně normálně jako třeba SMS.

Nechtějte vědět, co ta zkratka přesně znamená, stačí, že si RSS představíme jako způsob, kterým zjistíme, zdali na nějaké webové stránce, třeba téhle, přibyl obsah.
Ušetříme si tím marné návštěvy oblíbených stránek – jako třeba téhle – a pochyby, jestli autor svoje psaní definitivně nezabalil.

RSS se nám ukazuje jako celkem obyčejná webová adresa (jako třeba tahle), která obsahuje výcuc z posledních příspěvků. Stránka s RSS je ve formátu xml, který zvládají pěkně číst některé prohlížeče viagra prices. Myslím, že Opera, Firefox, Safari, Explorel 7 aj.

Ale můžete na to mít taky samostatný program, RSS čtečku. Nevím, jakou doporučit, dělám na Macu a používám RSS Menu.

Příspěvky z různých zdrojů se vám mohou zobrazovat i na nějaké webové stránce.

Ať tak či onak, pokud to už dávno nepoužíváte, tak začněte. Sám jsem to chvilku nechápal, takže mě politujte všichni vy, kteří syndikování obsahu používáte od jeho vzniku.

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.