Rath do muzea

Saturday, 28. February 2009

Hejtman Rath vystěhoval České muzeum výtvarných umění z jeho prostorů v Husově ulici a místo toho tam umístí propagační středisko Středočeského kraje. Panu řediteli Ivanu Neumannovi dal výpověď.
Stanovisko ČMVU, stanovisko k tiskovému sdělení Středočeského kraje a případná podpora muzea.
Radan Wagner uspořádal anketu pro Revue Art na toto tristní téma, poslal jsem mu odpovědi:

Co pro Vás znamená ČMVU (zde od roku 1971) a jeho dosavadní působení?

ČMVU je solidní značka. Našlo si v českém výtvarném prostředí svou niku a rozvíjí v ní program, který je rozpoznatelný a přitom mnohotvárný. Očekával bych od něho vždycky hlavně „klasiku“ – včetně klasiky poněkud přehlížené, jako například Stanislava Podhrázkého – a k tomu propracované kurátorské projekty. To očekávání už dlouhá léta naprosto splňuje, především díky kurátorským osobnostem, které za výstavami stály. Odchod z Prahy muzeum ovšem poškodí, a neblahý vliv bude bohužel mít též nekorektní, ba přímo sprostý způsob, kterým bylo k odchodu donuceno.

Je (do budoucna) přípustné, aby dočasní političtí představitelé kraje mohli takto (a bez jakékoli předběžné diskuze s vedením ČMVU či kulturní odbornou veřejností) radikálně v centru města ukončit aktivity takto renomované kulturní instituce?

Dovolili jsme, aby se pojmy čestnost a služba veřejnosti staly v české politice trapně archaickými a nerealistickými. Politik, který se bezostyšně snaží urvat co nejvíce, dokud má moc, má naopak naše pochopení. Když jeho posedlost mocí začne mít psychopatické rysy, jen si tím zvýší svůj mediální rating. A jelikož surfuje na vlně populizmu, je bláhové doufat, že ho za svévoli ztrestají voliči.

Případ ČMVU není pro média dost srdceryvný, stejně jako nebyl případ Galerie hlavního města Prahy. Občanské protesty jistě nepřekročí kritickou hodnotu, při níž se z události stává „kauza“. Naopak, tento názorný doklad, jaké hrozby máme očekávat, když se smíříme s tím, že „politika je byznys jako každý jiný“, bude představovat pouze povzbuzení pro příští zhovadilé mocenské nápady.

Způsob provedení ukazuje neobyčejnou pohodu na straně zřizovatele. Evidentně je přesvědčen, že když vysloveně nepřekročí zákony, tak si může dělat co chce. Jenže podobně, jako například škola nenáleží ve svém smyslu ani ministerstvu, ani učitelům, nýbrž studentům, tak kulturní instituce jako ČMVU patří ve svém smyslu uměnímilovné veřejnosti. Neměli bychom si nechat krádež muzea líbit.

Jak se dá (by se mělo) těmto necitlivým a svévolným excesům zamezit?

Nezbývá, než začít obtěžovat politiky víc, než oni obtěžují nás. Což vyžaduje velký výdej energie. Umění ji má, a navíc se v něm už nějakou dobu houfně pěstují právě intervence do veřejného prostředí. Takže není úplně nemyslitelné, že se objeví impulz, nápad, koordinovaná akce a skutečný zásah do situace. Pravděpodobnější ovšem je, že sféra umění právě na příkladu ČMVU ukáže svou faktickou bezzubost.

původní komentáře: 

1 bohorovnost blbů Amanita 04.03.2009, 20:43:39

Hledám už několik dní vyjádření k tématu, ke slovům ve stanovisku ČMVU, která svírají:
„direktivní mocenské jednání“
„bez znalosti problematiky“
„nekompetentní rozhodování“
Jsou to, z pohledu jedné strany, velmi časté atributy, které doprovázejí rozhodování, jak se ukazuje, skupin nebo spíš jednotlivců „bohorovných“, kteří „vědí“, co je dobré pro lidi na této Zemi. Krátce předtím, nebo spíš současně poskytovaná a nedávno zde komentovaná miliardová podpora „bezobsažného lyžařského“ sportu a doprovodných zábavných podniků. A jistě je podobného více.
Krátce na to, prvního března, v Ranním slově zazněla ve Vltavském vysílání mimo jiné i slova o charakteru smlouvy Boha s lidmi, smlouvy asymetrické, dané příkazy, které je nutno nejen respektovat, ale dodržovat, ale, na druhé straně zaručující ochranu lidského pokolení a kvalitu života.
(http://www.rozhlas.cz…br=96&s=).

Hledám paralely. Hledám a snažím se porovnat obsah „dobrého života“ ve výkladu Boha, s obsahem „dobrého života“, který nám ordinují „bohorovní.
Jsou tu i jistě stanoviska druhé, třetí až n-té strany, která neznám, některá si mohu představit. Každý si svůj obsah dobrého života představuje různě.

Dost mi to připomíná zaručeně vyváženou krmnou směs dojnic, nosných slepic, krmných prasat, to vše za zvuků na smyčce se opakující reprodukované hudby

A z té představy je mi dost nevolno. Nejsem věřící, nejsem organizovaná, jsou chvíle, kdy bych se poprala, natvrdo. Nebo mám uvěřit i náplni hesla zoufalost ve Slovníku Grafiky 2? Ale moc se mi do toho nechce. Pracuji na „svém písečku“, v širším pohledu jsem „advokátem“ lesů vod a strání. Jenže už jen trošku hlouběji kauzy lesů vod a strání s uměním a \"kvalitou života\“ tolik souvisejí.

Co na to říkají Vaši studenti? Jsou pro bezzubost?

Ama

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.