přednáška

Saturday, 27. May 2006

Kompiluju profesorskou přednášku na 31. května na AVU (veřejné zasedání umělecké rady AVU v aule v 11 hodin) a zapomínám mrskat příspěvky sem do deníčku. Ačkoli pořád vznikají, víc než předtím, asi jak potřebuju vykompenzovat soustředění na přednášku. Přednášku jsem nazval trochu fádně Pohled na kresbu – ale je to o všem možném kolem kresby, co mě vzrušuje, tak to snad jiskra přeskočí!

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.