pojištění

Tuesday, 28. February 2006

Pojištění, nordický vynález, počínající, když matka Frigga měla stejné sny jako její syn Balder; ve snech viděli Balderovu smrt. Frigga tudíž obešla všechny věci na zemi a s každou uzavřela pojistku, že Balderovi neublíží. Ovšem opomněla jmelí, podivnou rostlinu, která neroste ze země, která posléze byla využita bohem škodolibosti Loki a způsobila Balderovu smrt.

Máme zde příklad toho, že se lze pojistit skoro na všecko, ale škodolibý osud stejně někudyma proleze.

Myslíme, že si můžeme předplatit věci příští, ale můžeme dopadnout jako ten bohatec v Lukášovi, který plánoval ještě větší sýpky pro bohatou úrodu, avšak ještě tu noc si vyžádali jeho duši. Je to vlastně zbabělost před osudem, když si děláme naději, že budeme osud jen trávit. Jenže trávení není než jedna fáze celého cyklu, ve kterém nemůže chybět zasetí, pěstování, sklízení, přežvýkání, a ovšem na závěr i samo trávení, až do finálního zrecyklování…

(Snažíme se na osudu vysoudit „volný čas“, což je kupodivu dost hrozivý termín – jakoby dávalo smysl vyskočit z všečasu a mít čas zvlášť, nezávislý, mimo. Nic jiného než čas sice nemáme, ale můžeme se domýšlet, s kým vlastně ho ještě vlastníme.)

Proto podle nás Romové prostě platí za svou hloupost, když si nerozvrhnou měsíční příjem na celý měsíc apod. Jenomže předplacený život pro ně prostě není život. Životní jistoty brání v životě. Pokud tedy platí, že život rovná se příběh. Nebo obraz?

Zbabělá je podle toho i ekologická péče o zachování prostředí – pokud by protikladem tendence k zachování bylo vzepětí vůle a titánská myšlenka, které se přirozeně musí mnoho obětovat. Takovou myšlenku naštěstí neznám, i když jsem na ni chtěl celé mládí přijít. Snažně doufám, že naší největší starostí zůstane zbabělé ekologické pojišťovnictví.

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.