pod modelací

Tuesday, 1. May 2007

Jsem členem sekty odpůrců krychle. Naše organizace je tak dokonale tajná, že si ani vy nemůžete být jisti, jestli nejste jejími členy.

Mezi výtvarnými umělci se běžně vyskytuje názor, že krychle, nebo její odvar čtverec, vystihují něco podstatného z přírody. Zkuste jim ale říct, ať na krychli resp. čtverec v přírodě ukážou. Nakonec někde možná bude, v krychlových krystalech soli, možná i světové strany mohou tak nějak navozovat představu čtverce, ale to bude tak asi všecko. Krychle je nepřirozená a lidská, to lidi si vymysleli paneláky i čtveraté obrazy a obrazovky.

Mám neurčitou vzpomínku, že jsem se o pravidelný čtyřúhelník kdysi dokonce porval se Zdenkem Hůlou (neurčitou, protože jsem tehdy ještě pil; stydím se, jestli se to stalo), který maloval variace na čtverce a zuřivě pěstoval tu neudržitelnou legendu o jejich přírodním původu.

Proč se umělci čtverce tak úporně drží ví ďas. Osobně nemám nic proti krychli samotné, hrozba začíná, když její postavení zbytní a vypadá, že vedle koule představuje jediný slušný objekt.

Poznámka: jsem také členem sekty odpůrců koule.

Nejsmutněji hloupá nadvláda krychle dopadá u sochařů. Jejich porozumění tvaru bývá v zásadě kubické a věří, že k dosažení plné modelace potřebují pod povrchem tvaru vyboulit kouli.

Kubické ale znamená jen tři profláknuté směry x, y, z; k tomu nadřazenost devadesáti stupňů nad jinými úhly. A když v modelaci vidí kouli, nic se tím nedoví, protože koule nemá strukturu. Výsledkem je modelační předvídatelnost a nuda.

Kdyby aspoň znali platónská tělesa – ale řekněte, kolik sochařů by se zajímalo o něco, co se jmenuje tak intoušsky. A dále by se měli orientovat v nekonečném vyplňování prostoru. Připomínám, že je řeč o tom, co je pod nebo za tvarem; modeléři totiž pořád mají na tvaru deku. Radost z modelace spočívá často právě v silách, tušených pod ní. A já se tady přimlouvám, aby to nebyla jen krychle resp. koule.

Jaktože koule nemá strukturu? Vždyť se přece popisuje jako ta množina bodů stejně vzdálených od středu, nebo jak to bylo. Copak už to není struktura? Podle mého, mírně dogmatického přesvědčení, struktura vznikne, jakmile se o ty body začneme (aspoň myšlenkově) v reálu pokoušet. Můžeme se pokusit třeba o jeden bod, který rotuje kolem nějakého středu, dokud jeho oběžná dráha neopíše orbit tolikrát, až vznikne koule. Síť těch orbitů už možná nějakou strukturou je. Jejich dráhy a protínání nejsou jen tak, jsou to vazby, mohou mít význam. Můžem je brát jako hrany a vrcholy mnohostěnu. Koule má strukturu, jen když v ní vidíme mnohostěn.

Snad nejjednodušeji v kouli spatříme osmistěn: vezmeme rovník a protneme ho dvěma poledníky k sobě kolmými.

Vyboulený tvar je vrchol, událost. Odněkud se k němu přišlo nebo se odchází. Po více cestičkách, vlastně drahách mnohostěnů. I počet takových žeber vedoucích k vrcholu může naznačovat, jaký druh objemu se rozpíná pod povrchem. Když k vrcholu vedou tři, můžem pod dekou spatřit čtyřstěn, s jeho jedinečnými souvislostmi, dvanáctistěn anebo taky krychli. Když čtyři, tak osmistěn, když pět, tak dvacetistěn. Můžem spatřit i další mnohostěny, pokud je známe.

Zdá se vám to málo, sliboval jsem víc? Mezi koulí a mnohostěnem je rozdíl jako mezi abstraktním heslem a příběhem. Příběhy (nebo abstraktní hesla) nechám na sochách.

Proč umět vyplňovat prostor, příště.

původní komentáře: 

1 zuzi WWW 09.05.2007, 14:56:29

já mám koule ráda, tak nějak přirozeně :o) a nad souvislostmi s mnohostěnem nehloubám..

2 koko. WWW 09.05.2007, 17:24:27

pěkný vztah ke koulím je vaše devíza – chtěl jsem tím jen říct, že koule, která není mnohostěnem, splaskne, a krychle, která nemá vepsané čtyřstěny nebo něco podobného, se sesune – a že je zvláštní, že se tak základní věci neučí nna základní škole

3 platonicka a jina telesa yogumin 20.05.2007, 21:17:12

Svata pravda. Co me vsak dokaze zcela vytocit jsou nekrychle, metakoule a nadkrychle. Nicmene tvary techto teles jsou zcela nesoumeritelne s vrcholem kuzele ci jehlanu. Dodnes marne hledam jakoukoliv komunitu (nebo alespon zminku o ni), ktera vytvari spolecnou platformu pro lidi s antagonickym vztahem k tomuto vrcholu.

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.