olympiáda, jak ji Pámbu stvořil

Wednesday, 6. August 2008

Při novověkém znovuzrození olympijské tradice se s nemístnou samozřejmostí ignoroval významný – pro mnohé z nás by byl jistě nejvýznamnější – rys antických her: totiž, že atleti byli nahatí.

Gymnasta znamená původně naháč a gymnázium byl tréninkový areál pro olympijské naháče.

Přimlouvám se za jejich návrat. Vidím „oslavu krásy lidského těla“, pomazaného olivovým olejem a opalizujícího ve slunci, úplně jasně. Jistě, změnily by se nám trochu priority, tabulkové umístění by nezřídka ustoupilo do pozadí před uměřeností proporcí – eventuálně před pozoruhodností proporcí – ale celkový divácký zážitek by se nesmírně prohloubil.

Nemyslím tím, že by měli najednou vyhrávat jen nějaké fifleny a slizouni. Možná by došlo naopak k rozšíření pojmu krásy od těch načinčaných umělotin ke skutečným tělům, která procházejí námahou, která často zaplatila za nadlidskou tréninkovou kázeň viditelnou daň. Netřeba zmiňovat, že silikon by byl zařazen mezi nedovolené prostředky.

Zajímá mě to hlavně jako malíře, ale je jasné, že by nahé olympijské hry vytřely zrak i pornoprůmyslu, přinejmenším jeho soft segmentu. A vzhledem k tomu, že sportovní disciplíny nejsou jen mírovou metaforou boje – všechny národy, včetně Číny, ovládla v polovině 19. století idea výchovy k brannosti, která stála nakonec i za olympijským hnutím – ale často nejsou než freudovskou náhražkou za fascinující výkony v sexuální oblasti, zachvět by se mohl i hard segment. Rozhodně bych nevylučoval, že se v době, kdy média jsou schopná do nejmenšího detailu, takříkajíc do poslední spermie, propírat flek na saku prezidenta Clintona, kdy si každé dítě, sotva dosáhne na myš, může na světové síti najít instruktážní video, někdy dokonce s dětským sexem, a kdy ve výtvarném umění, nevíte-li co, nakreslíte pohlavní orgán, i olympijský výbor pochopí trend a rozhodne o zařazení disciplín, které lidi skutečně zajímají.

Je pravda, že kult nahoty smíšený s branností vzkřísili v třicátých letech nacisti, avšak právě tento fakt je nejlepším důvodem, abychom neponechali takovou silnou věc pouze v jejich duševním vlastnictví. Pokrok kráčí směrem, který si ani klasická řecká tradice nedokázala představit.

Zimní olympiáda by byla divácky ještě vděčnější.

původní komentáře: 

1 Napadla mě nová disciplína. @Teo WWW 06.08.2008, 14:26:20

Ke skoku do výšky a do dálky obskok do hloubky… :o)

2 JPG 07.09.2008, 11:21:46

[1] nápad jistě dobrý, nicméně skok do šířky a skok pro něco stále nepřekonává.

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.