Miss kompost blízko vyvrcholení!

Wednesday, 22. August 2007

Dostal jsem mail od Aleny Přibáňové z občanského sdružení Ekodomov, že dovoluji si Vám oznámit, že Váš kompost postoupil do finále a bude jako jeden z osmi obhajován v Českých Budějovicích na Zemi Živitelce dne 28. 8. 2007. Akce začíná ve 14 hodin. Vaším obhájcem bude pan Dr. Větvička, ředitel Botanické zahrady Karlovy university v Praze. Ten bude mít za úkol přesvědčit pana Duška a porotu, že právě Váš kompost by měl vyhrát.

Jak víte odtud, moje posedlost kompostováním, jako hlavním principem vesmíru, se šťastně potkala s vyhlášením soutěže Miss kompost pro rok 2007.
Euforie ze zprávy, že můj kompost postoupil do užšího výběru, však netrvala déle, než jeden nádech při čtení, a hned ji vystřídala tíha odpovědnosti.

Ačkoli se nad svými komposty dmu pýchou, při představě nezaujatého posouzení začínám nervóznět. Hodnotí-li se vzhled, pak moje komposty jsou skutečné Popelky, obyčejné hromady při zdi, jejichž krása se nachází uvnitř.

Navenek je zakrývá izolační vrstva slámy (u těch, které mám z nutnosti nevhodně orientovány na jih) nebo oschlá stébla, což se líbí asi jenom mně. Nejsou uzavřeny v žádných cool ohrádkách, které by okouzlily receptářovou praktičností. Místo konstrukcí či kompostérů jsem se naučil skládat posečené či vypleté vrstvy zeleně po obvodu, takže kompost si zachovává téměř svislé stěny. Z asi šesti kompostů, které na různých místech obhospodařuju, je příkladný pouze jeden, sestávající z vrstev čerstvé zeleně prokládaných vždy vrstvičkou slámy, zabraňující slehnutí a harmonicky zvyšující podíl uhlíku. Dosahuju tak optimálních teplot, každá návštěva do něho musí strčit ruku a vyděsit se. Přesto myslím, že analýza by pravděpodobně prokázala nadměrné množství semen plevelů, zavlečených z povrchu kompostu, kde teplota není dostatečná. U ostatních kompostů bude skladba ještě nejistější, jelikož většinou vznikaly jako sanace organických hromádek nezaručeného původu, kombinovaných s nutností likvidace spousty slámy, která předtím plnila dvě stodoly. Vůbec kvantitou nahrazuju to, co mým kompostům schází na formální vyšolíchanosti. Mám k nim ryzí, avšak nesentimentální, ba až industriální vztah.

Ale nesvůj jsem i při představě, že mé komposty bude obhajovat pan ředitel Větvička, protože bych ho strašně nerad zklamal. Mám ho rád, a to nejen proto, že ve svých Dobrých jitrech navštívil i náš kraj Veveří a zmiňuje dokonce Veverské Knínice! Netuším, v čem bude jeho role obhájce spočívat, měl bych do Budějovic pro jistotu dovést pixlu kompostu, aby měl materiál na argumentaci.

A k tomu neúplatný Jaroslav Dušek jako předseda poroty; začínám se hrozit, do čeho jsem se pustil. Mám nutkání tvrdit, že se na získání titulu Miss kompost 2007 nijak nefixuju, ale na rozdíl od tohoto zápisu mi jakýkoli nadhled nemusíte věřit.

původní komentáře: 

1 Zdá se mi, že jsem nalezla nový smysl slova \"osvěžující\“ Lucienne WWW 22.08.2007, 23:14:26

Jinak nedokážu pochopit ten čerstvý závan větru v mé hlavě. Myšlenky nectné odhozeny do kompostu vesmíru a hned je líp. Osvěžující článek.

2 Blahopřeju k vítězství! aida 29.08.2007, 09:08:15

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.