konec Galerie Rudolfinum?

Monday, 22. June 2009

Petru Nedomovi můžeme být vděční za cca 65 výstav v Rudolfinu. Je fakt dobrej. Teď ho chtějí odvolat. Absurdní! Napsal jsem ministrovi, ještě úplně všem nadějím konec není:

Prof. Václav Riedlbauch, ministr kultury ČR, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1
Vážený pane ministře,

galerie Rudolfinum je bezpochyby jedna z nejkvalitnějších českých galerií. Osobně ji považuji za vůbec nejlepší výstavní instituci provozovanou z veřejných zdrojů. Fenomenální řada několika desítek vynikajících výstav měla masivní vliv na české výtvarné povědomí. Je prokazatelně zásluhou Petra Nedomy, že galerie Rudolfinum si od svého vzniku dávala ty nejvyšší ambice, a také že je dokázala skvěle naplňovat. Zvykli jsme si, že ředitel Nedoma přivádí do Čech velká světová jména, nabízí výrazné výstavy českých umělců a přichází s objevnými projekty. Některé rudolfinské výstavy se staly přímo legendárními. Neumím si představit relevantní důvod, proč by tato jednoznačně úspěšná činnost měla být zpochybňována. A jak se nyní dovídám společně s kulturní obcí, má být zpochybněna zásadně – avšak nikoli diskuzí a kritikou, nýbrž prostou úřední procedurou: odvoláním Petra Nedomy z funkce ředitele.

Nadřízený Petra Nedomy, který takový krok vážně zvažuje, se usvědčuje buďto z naprosté kulturní pomýlenosti, anebo z neprůhledného mocenského pletichaření. Ani jedna z těchto možností není dobrou vizitkou pro čerstvě jmenovaného ředitele České filharmonie pana Darjanina, který se podle médií k odvolání Petra Nedomy chystá. A bohužel by se takovým nerozvážným skutkem poškodilo i Vaše jméno, protože z titulu ministra kultury zajisté nejste jen bezmocným pozorovatelem kroků svých podřízených.

Proto si dovoluji na Vás naléhat, pane ministře, abyste vahou své autority nepřipustil naznačený neblahý průběh, a zasadil se o to, aby Galerie Rudolfinum mohla nadále fungovat dosavadním způsobem. Neexistuje za ni totiž náhrada.

Píši sám za sebe, ale mohu prohlásit, že podobný názor sdílí prakticky všichni v mém okolí. Je to tím, že Petr Nedoma skutečně dokázal svou vytrvalou činností galerii vydobýt nebývalý kredit. Výtvarná veřejnost proto bude svéhlavé rozhodnutí pana Darjanina vnímat jen a jen negativně.

S úctou,

prof. Vladimír Kokolia

Ve Veverských Knínicích 21. června 2009

původní komentáře: 

1 Amanita 22.06.2009, 07:04:34

Vladimíre, smekám před kultivovaností a zdvořilostí textu. Mrazí mne, že by snad taková rozhodnutí panovala i v CR. Nevím, jak dopadla kauza stěhování Muzea umění? Pokud vím, na Slovensku jsou z mocenských rozhodnutí občas odvoláváni ředitelé Národních parků, kteří odporují mocenské lobby (toužící po těžbě dřeva v nejvyšších polohách Tater pod rouškou boje s kůrovcem). Děkuji, že jste na stráži, Snad jen dopis více medializovat? Ama.

2 zuzi WWW 22.06.2009, 07:44:32

Také jsem četla… podivná zpráva, vždy když čtu jim podobné (třeba v kom. výše zmíněná instituce nebo příběh nové NK… + odvolání jejího ředitele Ježka…)vždy mne napadne kdo vlivný je asi za tím, komu se TO prostě nelíbí, komu to vadí, kdo cítí silného konkurenta atd… vždyť je přínos PN evidentní – jeho výstavy vyčnívají jako soliterní stély nad mořem jiných výstav.. vždy mě napadnou dvě jména, kamarádi K a K. Vrcholně sebestřední a konkurenci nevítající, vzteklí, prskající jedovaté sliny a zapšklí, s nosem nahoru. Použiji to slovo kultivovanost ve spojitosti s PN. Nezviditelňuje se ničím jiným než svými výstavami, on sám je v pozadí, on není to hlavní, a přesto někomu \"vadé\“. Je to smutné… člověk by měl v tomto případě umět popřít sám sebe a svoji závist… nevidím to jinak… Váš dopis je velmi hezky napsán.

3 petice davidbohm 22.06.2009, 14:26:10

Obdivuji Vaši schopnost napsat takto vkusně ale naléhavě otevřený dopis.
pro všechny:
http://petice-nedoma.qiss.cz/

4 Amanita 24.06.2009, 12:20:09

Prosím, byli jste na té tiskové konferenci (asi včera, či dnes dopoledne?), kde se jednalo s Darjaninem o řediteli Galerie Rudolfinum? Proč ponechává pana ředitele Nedomu ve funkci s jistotou pouze do konce roku? Jaké důvody? Děkuji, Ama

5 koko. WWW 26.06.2009, 12:18:26

[4]

jedním ze způsobů, jak otupit aktivizaci lidí, je posunout rozhodnutí na později – známe to z Kaplického knihovny, pražských kulturních grantů aj.

podruhé se emoce už tak snadno nevybudí, mezitím se třeba stihne i diskreditační kampaň, kterou se povede část obce zviklat

doufám, že se pletu, když do pár měsíců čekám titulky a la podezřelé hospodaření Galerie Rudolfinum…

ale jinak nic nevím, nebyl jsem tam, účastnil jsem se toho kolokvia v Kroměříži

6 Ano Amanita 27.06.2009, 23:50:28

Velmi pravděpodobný scénář. Paměť, ostražitost a připravenost (POP). Ama

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.