fundamentalistický pluralizmus

Tuesday, 28. February 2006

Pluralizmus, pokud jej vnímáme jako protiklad fundamentalizmu, má v základě dvě možnosti, jak vnímat sám sebe: pluralisticky nebo fundamentalisticky.

Pluralistický pluralizmus bere i samu ideu pluralizmu jako jednu z možností. Zavazuje se tím, že bude tolerovat i netolerantní přístupy. Nelze za něj dost dobře bojovat.

Fundamentalistický pluralizmus pokládá ideu pluralizmu za pravý základ všeho ostatního. Tolerance zde je možná méně lhostejností, než v předchozím případě, obsahuje zato mocnější étos (neboli omezenost), vlastní každému fundamentalizmu. Přinést oběť za tento pluralizmus může hrdinovi dávat větší smysl.

Nebudu dále rozlišovat mezi fundamentalisticko-fundamentalistickým pluralizmem, a pluralisticko- fundamentalistickým pluralizmem (ani mezi fundamentalisticko-pluralistickým pluralizmem & pluralisticko- pluralistickým pluralizmem), podle způsobu, jakým ten či onen přístup pokládá svou ideu za takovou nebo onakou; jemnost rozlišování lze větvit do libovolné úrovně. Vyhýbám se i zmínce o pluralistickém fundamentalizmu a fundamentalistickém fundamentalizmu, a jeho větvení, protože už teď je to silly.

Přesto si nehraju se slovy – mluvím o tom, jestli má cenu za něco umřít.

původní komentáře: 

1 nemá Amanita 19.07.2009, 17:21:29

V tomto jsem asi dost sveřepá, Mistře. Nemá cenu za nic umírat. I když to může člověku i okolí udělat dobře. Nemyslím, že bych měla mít takovou absolutní jistotu, že to, za co se rozhoduji umřít, je opravdu tak absolutně správné. Vycházím z toho, že život mi byl svěřen, abych jím prošla, došla k nějakému poznání a pak, až přijde čas, opět odešla. Je to možná pohodlné, někdy je to i těžké.
Můj život není z principu můj. Mám jen možnost jej užívat a tady na Zemi pobývat. Stejně není moje ta část Země, na níž hospodařím. Stejně nejsou moje děti moje, i když jsem jim pomohla k životu. Až budu mít za úkol zemřít, bude mi to zjeveno, minimálně tím, že havaruji v autě anebo mi přestanou fungovat orgány.
Prosím, položte si podobnou otázku, ale orientovanou k žití. Ama

2 koko. WWW 19.07.2009, 19:45:15

aha, pluralistická pluralistka!
:o)

3 Ba ne, Amanita 19.07.2009, 20:40:39

už i vím, co nechci. A vcelku sveřepě s tím bojuji, mám na to takový absolutnem poháněný motorek. Takové naivní dětské představy a ideály, samo se to zapíná, to se nedá vymyslet…. Ono se zrovna nemusí položit život… Ama

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.