fiat lux

Saturday, 6. March 2010

Vidíme světlo. Bez světla se o vidění nedá moc mluvit. Náš svět je světlý. Fyzikálně je světlo energie fotonů. Fyzika ovšem neřeší, jestli jsou fotony světlé. Klidně bychom mohli fotony vnímat jako něco tmavého, je to jen „fyziologická konvence“. Absenci světla vidíme jako tmu, tak to prostě je – ale mohlo to být klidně naopak, tma, ono fotonové nic, by byla bílá a světlo by bylo „černé na bílém“. Že světlo vnímáme jako světlé je naše osobní věc – tak osobní, že dokonce nemůžeme mít ani jistotu, zda jiní lidé náhodou nevidí naši bílou jako naši černou.

„Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa.“ Jaké světlo je nepravé? Nemyslím, že se to dá vyřešit tím, že třeba fyzikální světlo vyhlásíme za nepravé. Spíš jde o to, abychom si všimli momentu, kdy světlo vzniká v nás – a je pro tu chvíli vedlejší, jestli odkazuje na proud fotonů, nebo na dráždění oční bulby, nebo světlo, které si představíme v mysli a prosvítíme s ním vnitřní zrak.

Všimnout si rozsvícení. To znamená aspoň okamžik vidět nejdřív tmu.

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.