doma!

Sunday, 9. July 2006

Na Červeném mlýně u Barbary Benish jsem si našel velký kámen u rybníka, a dvakrát denně, když jeden nebo druhý stromek nad ním vrhal stín, jsem na něm byl dvě nebo tři hodiny rozpláclý a sledoval vodu.

Po konci školního roku na AVU se mi nechtělo ani trochu komunikovat, a tak jsem se zde spíš schovával před houfem dítek, které šťastně cirkulovaly z hodiny hip hopu na hodinu architektury nebo výtvarného tvoření, z ní na jízdu na koni, plavání nebo hodinu španělštiny (taky češtiny, angličtiny, němčiny), případně na výklad o bylinkách.

O vodě napíšu asi zvlášť, bylo toho moc a pořád mě něco překvapovalo, až jsem se styděl, že jsem si toho nevšiml dávno – už jsem se přece na vodu nakoukal celkem dost. Spontánně se mi začaly pojmenovávat některé typické soustavy vln a vlnek: kůra, polštáře, lana, stará kůže, tepaná měď, alobal… Nejraději bych tam strávil celý den, ale to nešlo, protože mi v posledních letech začalo trochu vadit slunko.

Při jednom z večerních sezení u ohně a u vína Barbara uprostřed všeobecného hihňání přišla s nápadem, kterým hned zaúkolovala dva přítomné architekty a následujícího rána všechny dělníky, kteří se původně dostavili na nějakou jinou práci. Z toho, co dům dal, pro mě postavili monumentální vor, a chystali se, že mě na něm vypustí na rozsáhlý, asi dvacetihektarový rybník, který s Červeným mlýnem těsně sousedí.

Všichni na stavbě voru strašně makali (kromě mě), kladivem tloukli i architekti Khoi Wo a Petr Kalný, a taky pan učitel Karel. Barbara kvůli voru částečně změnila i denní program, děcka malovaly vlajky, dělaly kotvy z nalezených kusů železa, pomáhaly i při samotné konstrukci.

Očekávalo se, že odpluju navždycky, a že pravděpodobně na voru taky zemřu. Cítil jsem tudíž velkou odpovědnost. Za zpěvů tenkých hlásků jsem odrazil od břehu a skrytý proud mě několik hodin vedl téměř až k neprobádanému vzdálenému konci rybníka. V noci se vor stočil a plul se mnou ve směru ke stavidlu. Oblohu křižovaly blesky, uvažoval jsem, jestli do bárky může uhodit, ale nacházel jsem dobré důvody pro i proti – pokud někdo víte, jak to je, napište. Pršelo i v noci, ale měl jsem plachtu.

Na šesti metrech čtverečních (ve skutečnosti jen na jediném metru uprostřed, pokud jsem nechtěl všechno namočit) se dalo i docela cvičit. Musel jsem si přijít na způsob, jak zakořenit v labilním systému. Dneska ráno, poprvé od té doby na souši, jsem zjistil, že ono „dvojité kořenění“, nebo jak ten způsob nazvat, na pevné zemi ani nepotřebuju. O to víc mě těší, že jsem byl přinucen si ho objevit.

Pro sledování vln to bylo naprosto ideální, mohl jsem si vybrat úhel pohledu i směr osvětlení. Dlouhou dobu se mnou plul motýl, vůbec se mě nebál, i vážka mi sedla na paži a dívali jsme se táhle z očí do (složených) očí.

Plul jsem opuštěný, jen občas připádlovala na kanoi Eva nebo děcka a dovezli mi ovoce nebo vodu. Na březích Červeného rybníka se nevyskytují rybáři ani plavci, cítil jsem se jak vystřelený do vesmíru.

Museli jsme na dnešek vrátit zpátky do civilizace. Měl jsem asi první dovolenou v životě. Díky, Barbaro.

Brzo dám fotky do alba atd., dám vědět, ale napřed se musím zase dostat online. Tady se podívejte na Červený rybník.
http://www.kokolia.eu/gallery2/index.php/akce/jineAkce/artmill
http://new.artmill.eu

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.