cvičení v Brně, pokr.

Tuesday, 7. March 2006

Ohlasy ze cvičení s Radkem Kolářem jsou dobré, možná výborné. Poslali mi zprávu, že příští seminář s ním je v sobotu 8. dubna. Skupinka jinak cvičí v malém sále Biskupského gymnasia, Barvičova 85 v Brně, každé úterý od 17.15 do 18.45, cena 120 Kč za měsíc.

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.