čtení ze Slovníku

Thursday, 6. January 2011

Nejsme s Adamem Gebrianem – znáte tohle elfí jméno? – domluvení, že o sobě budeme hezky mluvit. Naopak myslím, že Adam nebude mít problém mě kdykoli upozornit na nějakej můj průser nebo zradu. (Pro takový účel mám v záloze ještě pár dalších lidí, třeba Jaromíra Typlta.) Ale já o něm nemůžu než mluvit hezky, a on mě teď na drsňáckém rádiu Wave taky nijak neboural, i když jsem byl před éterem malinko nesvůj. Všimněte si, jak je přirozenej na http://www.rozhlas.cz/radiowave/bourani/_zprava/bourani-s-vladimirem-kok...

Příští týden bude pokračování, protože Slovník je strašně tučnej.

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.