beseda U Zlatého prstenu

Wednesday, 17. October 2007

Všechno, co mám na srdci, jsem řekl tady v bloku, takže všude jinde se jen cituju.

Proto nemá velký smysl sem umisťovat pozvánku na zítřejší besedu v Domě U Zlatého prstenu v Praze (součást Galerie hlavního města Prahy, plete se někdy s Galerií U prstenu v Jilské), leda by někdo považoval za potřebné dohlédnout na správnost citací. Na druhé straně by někoho mohlo zajímat, že mám nový účes.

Tohle je znění pozvánky:

Klub přátel Galerie hlavního města Prahy zve na další setkání U Prstenu.

Pozvání tentokrát přijal Vladimír Kokolia

Setkání se uskuteční ve čtvrtek 18. 10. 2007 v 16:00 v čítárně Domu U Zlatého prstenu (Týnská 6, Praha 1 – Ungelt, 2. patro).

Na programu bude prezentace tvorby Vladimíra Kokolii a následná debata.

Bližší informace o programu Klubu přátel GHMP naleznete na: www.ghmp.cz

Srdečně zvu!

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.