Barbara

Thursday, 26. October 2006

Kvůli jiným věcem opomíjím publikovat některé texty tam, kde patří, do kokopedie, tak bych je mohl dát sem, ale i s tím mám zdržení – tohle je například text z konce srpna pro naši bezvadnou kamarádku a česko/americkou umělkyni Barbaru Benish k její vernisáži v Jindřichově Hradci. Dojeli jsme tam sice až po vernisáži, ale i tak to byl zase jeden nádherný večer (a ráno) na konci léta. Text jsem nakonec během večera přece jen přečetl, když jsme zimprovizovali druhou (a lepší!) vernisáž pro opozdilce.

Barbara

jak její jméno napovídá, pochází z cizí země, která slune Barbaria.

Barbara je cizinka.

Řecké barbaros znamená cizí, divný, primitivní. Ale kupodivu jeho prapůvod není indoevropský, pochází ze skytštiny. Původně jsme tedy označení barbaři nesli my!

Barbar skythsky znamenalo koktající (asi něco jako Kokolia)

- a poněvadž Skythům řeč cizích národů zněla neartikulovaně, tak to současně znamenalo indoevropský, arijský. Arijský – původně arjo. Z toho kořen ar znamená „pěkně poskládaný“ (jo je přípona přídavného jména) a je kořenem některých dnes běžných slov, jako třeba art.

Genetický výzkum v současné populaci však ukázal, že stejný mužský chromosom z halplo-skupiny R1a se objevuje ve střední, západní a jižní Asii, ale také ve slovanské populaci v Evropě. Tato chromosomální mutace může pocházet od kultury stavějící náhrobní mohyly typu kurgan ve staré Skythii. Takže možná jsme to přece jen byli my, pokud jsme Slované – zde v Hradci spíše Doudlebové – kdo jako první označoval jiné za barbary.

Podle Herodota se Skythové smísili s kmenem Amazonek. Ve východních stepích archeologové našli několik stovek hrobů, v nichž ležely ženy oblečené do mužských úborů, se šperky, zbraněmi a koňmi. Nově vzniklý mix Skythů s barbarkami se nazýval Sauromati, později Sarmati; někteří myslí, že z nich povstali Srbové. Sarmati žili v matriarchátu a nemluvili skythsky, nýbrž amazonsky. Nevím, zdali od otců nepřevzali také slovo barbar…

Po barbarech jsou pojmenováni berberští válečníci, byť se oni sami nazývali Amazigh (plurál Imazighen), což znamená svobodný člověk.

Když jejich barbarskou mluvu slyší Američan, může si myslet, že říkají Amazing, úžasná.

Pokud by šlo o amerického indiána, pak by jejich řeč označil badbadaat, což je výraz pro nesrozumitelnou hatmatilku cizinců.

Barbara je ženské jméno, mužská varianta neexistuje. Možná to je tím, že národy se živě zajímaly o ženy barbarů.

Sv. Barbara byla dcerou barbarského otce, který ji vlastnoručně sťal.

Nejdřív jí nechal postavit koupelnu, aby neměla důvod navštěvovat veřejné lázně, Panna Barbara ovšem využila jeho chvilkové nepřítomnosti a poručila zedníkům přidělat ke dvěma obvyklým oknům ještě okno třetí. Podle toho otec poznal, že věří ve svatou trojici a dal se do mučení.

Možná se jí ale ještě předtím podařilo utéci k nějaké skále, která se před ní sama otevřela a poskytla jí útočiště; udal ji však jistý pastýř.

Barbara se stala patronkou dělostřelců díky tomu, že jejího kata sežehnul blesk hned na to, co své dílo dokončil. (Nechápu, proč až potom.)

Na lodích či v pevnostech byla socha svaté Barbary vždy přítomna v prachovnicích, neboť Barbara chránila před vybouchnutím. Španělé nazývají muniční sklady přímo santabárbara.

Mimochodem, „bárbaro!“ znamená ve španělštině strašný.

Stejně jako české strašný, anglické terrible nebo čínské zhen ta ma získalo tohle adjektivum časem kladný význam, (opět) něco jako úžasná.

Barbara je také ochránkyní architektů. Snad to souvisí s tím, že jim mluvila do projektu.

Ve středověku patřila mezi čtyři hlavní panny, řazena byla i mezi čtrnáct svatých pomocníků, z nového církevního kalendáře byla však její památka odstraněna.

Její ostatky se nacházejí v Kyjevském chrámu sv. Vladimíra.

Jméno Barbara se časem stalo velmi populárním, ve čtyřicátých letech to bylo ve Spojených státech druhé nejčastější jméno dávané miminu. V roce Barbařina narození si udržovalo vysokou desátou příčku. Snad proto se americká panenka jmenuje Barbie.

Je rozšířeno i u nás. Zdá se, že nese stále příchuť cizokrajnosti. Divá Bára v Babičce byla zasažena bleskem – v pořadí už druhá osoba v tomto krátkém textu.

Přítomnost Barbary Benish v Českých zemích zrcadlí divokou směs protikladů exotičnosti a domáckosti v etymologii jejího jména:

je cizinkou, ale naší, přišla z daleka, avšak pochází odsud, založila tu krásný domov, který otevírá světu, generuje energii a harmonizuje explozívní síly ve své tvorbě, pro český rybník zůstává nezařaditelná, dokud neuvěříme, že se zařadila v cizině…

Pokud bychom měli zadat do našich zagooglených myslí klíčová slova, keywords, pro vyhledávání Barbary Benish, budou se nám hodit mnohá zde zmíněná:

cizí, zvláštní, neobvyklý, strašně pěkně poskládaný art, Camus, svobodný člověk, přeměna výbušných sil, otevírání skal, barbecue, sv. Vladimír, válečnice, svatá pomocnice, nevinná panna, panenka Barbie, divoká Bára, amazing, bárbaro!

původní komentáře: 

1 fakt kolík WWW 26.10.2006, 09:48:45

Moc pěknej článek. Jenom nevím, jak souvisí setnutí hlavy s dělostřeloectvím :))

2 Alena Dokonalová 08.11.2006, 16:46:41

Pane Kokolio, víte, že Vás obdivuju, ale dovoluju si opravit zmínku o Divé Báře. To přece byla Viktorka, ale máte pravdu, taky byla divá (divná).

3 08.11.2006, 17:38:48

zdravím vás!
- to je taky jako rána z čistého nebe – fakt, Viktorka, v tom kalupu mi to vůbec nedošlo, kaju se a díky,
mějte se krásně, k.

4 ROMI 10.03.2007, 16:27:09

NO AJ UJDE

Add new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.